Søke, svare, bytte eller si opp barnehageplass

   

 

Les barnehagenes vedtekter før du søker. Vær oppmerksom på hvilken skolekrets barnehagen ligger i.

Søk barnehageplass

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. For å ha rett til barnehageplass fra høsten 2024, må du søke innen 1. mars 2024.

Du kan søke om barnehageplass etter hovedopptaket. Hvis det er ledige plasser tildeles disse fortløpende. Du vil få svar når det blir en ledig plass.

Bytte eller si opp barnehageplass

Se barnehagens vedtekter for informasjon om oppsigelsestid.

 

Ofte stilte spørsmål når du skal søke barnehageplass

Ofte stilte spørsmål når du vil bytte eller si opp barnehageplass

Kontaktinformasjon

Telefon:
481 65 832
(hverdager kl. 09:00–15:00)

Send e-post