Priser i barnehage

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Færder kommune anbefaler å opprette avtalegiro eller eFaktura.

Pris for barnehageplass

  • En heltids barnehageplass koster fra og med 01. januar 2023 kr 3000,– per måned. I kommunale barnehager koster 50 % plass kr 1800,– per måned. Fra 1. august 2024 reduseres maksprisen til kr 2000,– per måned. En 50 % plass i kommunale barnehager vil da koste kr 1200,– per måned. 
    Det kan være andre satser for deltidsplass i private barnehager, se barnehagenes nettsider.
  • Prisen for heltidsplass skal være lik i kommunale og private barnehager. Ekstra betaling for mat og eventuelt andre aktiviteter kommer i tillegg.
  • Du betaler elleve måneder i året. I kommunale barnehager er juli betalingsfri. Husk å betale faktura for barnehagen, ellers kan du risikere å miste barnehageplassen.

 

Kostpenger

Barnehagene kan kreve betaling for mat (kostpenger) i tillegg til maksprisen. Kostpengene skal dekke de faktiske utgifter barnehagen har til måltidene. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

I kommunale barnehager er satsen for mat kr 393,– per måned for 100 % plass og kr 236,– per måned for 50 % plass.

Private barnehager kan ha egne satser, se barnehagenes nettsider.

 

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage i Færder kommune som er registrert på samme adresse som deg i folkeregisteret, får du søskenmoderasjon. Dette gjelder også for barn med avtale om delt fast bosted.

Søskenmoderasjon gjelder også hvis barna går i forskjellige barnehager i Færder kommune.

Du får 30 % rabatt for barn nummer to. Familier som har tre barn i barnehagen samtidig, får gratis barnehageplass for det tredje barnet.

Det gis søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Du får 30 % rabatt for barn nummer to og 50 % rabatt for barn nummer tre eller flere (nytt fra 01. august 2023).

 

Åpen barnehage

Åpne barnehager har egne priser, se barnehagens nettside for informasjon.