Priser i barnehage

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Færder kommune anbefaler å opprette avtalegiro eller eFaktura.

Pris for barnehageplass

  • En heltids barnehageplass koster fra og med 01.01.23 kr. 3000,- per måned. I kommunale barnehager koster 50 % plass kr. 1800,- per måned. Det kan være andre satser for deltidsplass i private barnehager, se barnehagenes nettsider.
  • Prisen for heltidsplass skal være lik i kommunale og private barnehager. Ekstra betaling for mat og eventuelt andre aktiviteter kommer i tillegg.
  • Du betaler elleve måneder i året. I kommunale barnehager er juli betalingsfri. Husk å betale faktura for barnehagen, ellers kan du risikere å miste barnehageplassen.

Matpenger

Barnehagene kan kreve betaling for mat (kostpenger) i tillegg til maksprisen. Matpengene skal dekke de faktiske utgifter barnehagen har til måltidene. Det gis ikke søskenmoderasjon på matpenger.

I kommunale barnehager er satsen for mat fra 01.01.23 kr. 393,- pr. mnd. for en 100% plass og kr. 236,- pr. mnd. for 50% plass.

Private barnehager kan ha egne satser, se barnehagenes nettsider.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage i Færder kommune som er registrert på samme adresse som deg i folkeregisteret, får du søskenmoderasjon. Dette gjelder også for barn med avtale om delt fast bosted.

Søskenmoderasjon gjelder også hvis barna går i forskjellige barnehager i Færder kommune.

Du får 30 prosent rabatt for barn nummer to. Familier som har tre barn i barnehagen samtidig, får gratis barnehageplass for det tredje barnet.

Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

Fra 01.08.2023 gis det søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Du får 30 prosent rabatt for barn nummer to og 50 prosent rabatt for barn nummer tre eller flere. 

Åpen barnehage

Åpne barnehager har egne priser, se barnehagens nettside for informasjon. 

Kontaktinformasjon

Telefon:
481 65 832
(hverdager kl. 09:00–15:00)

Send e-post