Priser i barnehage

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Færder kommune anbefaler å opprette avtalegiro eller eFaktura.

Pris for barnehageplass

  • En heltids barnehageplass koster fra og med 01.01.23 kr. 3000,- per måned. I kommunale barnehager koster 50 % plass kr. 1800,- per måned. Det kan være andre satser for deltidsplass i private barnehager, se barnehagenes nettsider.
  • Prisen for heltidsplass skal være lik i kommunale og private barnehager. Ekstra betaling for mat og eventuelt andre aktiviteter kommer i tillegg.
  • Du betaler elleve måneder i året. I kommunale barnehager er juli betalingsfri. Husk å betale faktura for barnehagen, ellers kan du risikere å miste barnehageplassen.

Matpenger

Barnehagene kan kreve betaling for mat (kostpenger) i tillegg til maksprisen. Matpengene skal dekke de faktiske utgifter barnehagen har til måltidene. Det gis ikke søskenmoderasjon på matpenger.

I kommunale barnehager er satsen for mat fra 01.01.23 kr. 380,- pr. mnd. for en 100% plass og kr. 230,- pr. mnd. for 50% plass.

Private barnehager kan ha egne satser, se barnehagenes nettsider.

Søskenmoderasjon

  • Du betaler 70 % for barn nr. 2
  • Du betaler 50 % for barn nr. 3 eller flere

Retningslinjer for søskenmoderasjon

  • Søskenmoderasjonen gjelder også når søsken har plass i forskjellige barnehager. Foresatte som har barn i flere barnehager, må gi melding om dette på e-post barnehageopptak@faerder.kommune.no
  • Søskenmoderasjonen gjelder på tvers av barnehage og SFO fra 01.08.2023. 
  • Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger

Åpen barnehage

Åpne barnehager har egne priser, se barnehagens nettside for informasjon. 

 

Kontaktinformasjon

Telefon:
481 65 832
(hverdager kl. 09:00–15:00)

E-post:

barnehageopptak@faerder.kommune.no