Vei og havn

Utkobling av veilys

Utkobling av veilys

De kommunale veilysene (10 lamper) i Sjøveien og veien Sjølyst er frakoblet strømforsyning pga. store problemer med stabilitet på veilysene i Øvre Smidsrødvei, på strekningen mellom kryss Skarphagaveien og kryss Marienborgveien. Utkoblingen vil stå noen dager for å se om dette påvirker stabiliteten i Øvre Smidsrødvei.
Vi beklager ulempen dette medfører.