Vedtekter for barnehagene

Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter. Vedtektene inneholder blant annet opplysninger om eierforhold, formål, opptakskriterier, åpningstid og oppsigelsestid.

De 9 kommunale barnehagene i Færder har felles vedtekter. De private barnehagene har egne vedtekter, se den enkelte barnehages hjemmesider.

Vedtekter for Færder kommunale barnehager