Tjenestekontoret

Oppdaterte opplysninger fra Tjenestekontoret vedrørende avlastere og støttekontakter, med tanke på koronasituasjonen.

Informasjon til deg som har vedtak om avlastning og/eller støttekontakt, samt deg som utfører tjenester
Klikk her for å få oppdaterte opplysninger fra Tjenestekontoret vedrørende avlastere og støttekontakter, med tanke på koronasituasjonen.