Om tjenestekontoret

Dersom du har behov for helse- og omsorgstjenester fra Færder kommune henvender du deg til tjenestekontoret. Alle kan henvende seg til tjenestekontoret. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre for å ta kontakt.

Hvordan søke om tjenester?

Du kan søke om tjenester ved å sende inn søknadsskjema (PDF, 2 MB)

Dersom søknaden gjelder tjenester til barn/unge brukes dette søknadsskjemaet (PDF, 332 kB).

Dersom det er behov for rask oppstart kan du også ta kontakt på telefon. Det er ikke nødvendig å søke på en konkret tjeneste, men det er viktig at vi får nok informasjon til å kunne ta stilling til behovet for hjelp og type hjelp – dersom vi mangler opplysninger vil vi uansett innhente nødvendig informasjon. Du kan også ringe for informasjon og veiledning.

Tjenestekontorets hovedoppgaver:

  • Gi informasjon, råd og veiledning til publikum
  • Kartlegge behov for hjelp
  • Fatte vedtak om individuelle tjenester til personer i alle aldre

Du kan søke om følgende tjenester

Søknadsskjemaer for tjenester innen helse og omsorg

Søknadsskjema - tjenester helse og omsorg (PDF, 2 MB)
Søknadsskjema - tjenester til barn og unge (PDF, 332 kB)
Søknadsskjema kommunal bolig (PDF, 543 kB)
Samtykkeerklæring (PDF, 300 kB)

Tjenestekontoret er tilgjengelige for fastleger, sykehus, hjemmesykepleie mv i tidsrommet 08.00-15.00.
Alle vedtak om tjenester kan påklages. I de fleste saker vil Fylkesmannen i Vestfold og Telemark være klageinstans, men klage sendes likevel i utgangspunktet til Færder kommune.

Nærmere informasjon om klageadgang og fremgangsmåte fremkommer i det enkelt vedtaksbrev. Ta gjerne kontakt med tjenestekontoret hvis det er spørsmål knyttet til noe av dette.

Informasjon om tildelingskriterier

Tjenestekontoret - ekspedisjon
E-post
Telefon 951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00

Turid Stavnar
Leder/virksomhetsleder
E-post
Telefon 951 93 484
Mobil 951 93 484