Om tjenestekontoret

Dersom du har behov for helse- og omsorgstjenester fra Færder kommune henvender du deg til tjenestekontoret. Alle kan henvende seg til tjenestekontoret. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre for å ta kontakt.

Hvordan søke om tjenester?

Du kan søke om tjenester ved å sende inn søknadsskjema (PDF, 2 MB)

Dersom søknaden gjelder tjenester til barn/unge brukes dette søknadsskjemaet (PDF, 332 kB).

Dersom det er behov for rask oppstart kan du også ta kontakt på telefon. Det er ikke nødvendig å søke på en konkret tjeneste, men det er viktig at vi får nok informasjon til å kunne ta stilling til behovet for hjelp og type hjelp – dersom vi mangler opplysninger vil vi uansett innhente nødvendig informasjon. Du kan også ringe for informasjon og veiledning.

Tjenestekontorets hovedoppgaver:

  • Gi informasjon, råd og veiledning til publikum
  • Kartlegge behov for hjelp
  • Fatte vedtak om individuelle tjenester til personer i alle aldre

Du kan søke om følgende tjenester

Søknadsskjemaer for tjenester innen helse og omsorg

Søknadsskjema - tjenester helse og omsorg (PDF, 2 MB)
Søknadsskjema - tjenester til barn og unge (PDF, 332 kB)
Søknadsskjema kommunal bolig (PDF, 543 kB)
Samtykkeerklæring (PDF, 300 kB)

Tjenestekontoret er tilgjengelige for fastleger, sykehus, hjemmesykepleie mv i tidsrommet 08.00-15.00.
Alle vedtak om tjenester kan påklages. I de fleste saker vil Fylkesmannen i Vestfold og Telemark være klageinstans, men klage sendes likevel i utgangspunktet til Færder kommune.

Nærmere informasjon om klageadgang og fremgangsmåte fremkommer i det enkelt vedtaksbrev. Ta gjerne kontakt med tjenestekontoret hvis det er spørsmål knyttet til noe av dette.

Digital utsendelse av post

Fra 1.11.2022 vil i hovedsak all post fra tjenestekontoret sendes til din digitale postkasse. 

Kommunen kan ikke sende deg vedtaksbrev eller annen sensitiv informasjon på e-post, fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker.

Posten sendes ut til den digitale postkassen du har valgt. Dersom du ikke har valgt annen digital postkasse, sendes brevet i Altinn. Hvis du ikke har åpnet brevet i Altinn innen 48 timer, vil brevet bli sendt til deg som papirpost.

På nettsiden Norge.no finner du mer informasjon om digital post og hvordan du velger og oppretter en digital postkasse.

Informasjon om tildelingskriterier

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret - ekspedisjon

Send e-post

Telefon:  95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00

Turid Stavnar
Leder/virksomhetsleder
E-post
Telefon 95 19 34 84