Psykisk helsehjelp

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har psykiske problemer. Ta kontakt med kommunen for å få et godt tilbud. Tjenestene skal være tilpasset ditt behov.

Her kan du få hjelp:

  • Familiens hus. Finnes i ca. halvparten av kommunene. Tilbyr hjelp til både familier og barn.
  • Frisklivssentralen. Kan også tilby depresjonsmestringskurs og søvnkurs.
  • Gratis kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser hos psykolog.
  • Oppsøkende team
  • Samtaler
  • Ulike aktivitetstilbud

Fastlegen din kan gi deg behandling for lette og moderate psykiske plager og henvise deg videre. Fastlegen hjelper deg å få kontakt med psykisk helsetjeneste og andre tilbud i kommunen eller henvise til spesialister ved et distriktspsykiatrisk senter, psykiatriske klinikker eller sykehus.

Dersom du trenger akutt legehjelp, men ikke får tak i fastlegen din, kan du kontakte legevakten. Legevakten tar seg spesielt av akutte skader, sykdommer og problemer. Enkelte større byer har også psykiatrisk legevakt.

Fastlegen kan henvise videre til psykolog

Fastlegen vil vurdere om du trenger hjelp fra spesialist. Det kan du få enten ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller hos psykolog/psykiater.

Slik søker du

Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse og omsorgstjenester. (PDF, 3 MB)
Send inn søknadsskjemaet til Tjenestekontoret.