Færder friskliv og mestring

Færder friskliv og mestring er en kommunal helse- og omsorgstjeneste som tilbyr hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse og har ellers oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i kommunen og samarbeider med spesialisthelsetjeneste og andre aktuelle aktører.

Hvem tilbudet er for?

Målgruppen er personer over 18 år som har behov for veiledning, støtte og motivasjon til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevaneområdene, eller også å kunne leve bedre med og mestre sin situasjon.

Her kan du lese mer om friskliv ung 12 og 20 år.  

Hva vi kan hjelpe med?

Færder friskliv og mestring gir strukturert oppfølging, primært gjennom individuell helsesamtale og ulike gruppetilbud innen de nevnte levevaneområdene. Vi har også lærings- og mestringstilbud rettet mot lettere psykisk helseutfordringer, søvnproblematikk m.m.

Tjenesten ledes av fysioterapeuter med kompetanse innenfor leveområdene samt endringsveiledning og kognitiv terapi.

Fastlegen rekvirerer Frisklivsresept for en periode på 16 uker med en egenandel på kr 400,–. Du får da tilgang til treningstilbudet på vår aktivitetsplan (18–65 år eller 65 år+) samt de fleste av våre kurs. Dersom du ikke ønsker en Frisklivsresept, men vil kun delta på kurs tilkommer egenandel på kr 200,–.

  • Egenandel Kognitivt mestringskurs (KIB) kr 600,–
  • MediYoga kr 600,–
  • Hverdagsglede kr 400,–
  • Egenandel Kognitivt mestringskurs (Takk, bare bra) kr 500,–

Hva får du gjennom Frisklivsresepten?

Ved oppstart får du tilbud om en individuell helsesamtale med veileder ved Frisklivssentralen hvor det i fellesskap utarbeides en plan for perioden. Etter endt reseptperiode oppsummerer vi dine erfaringer og drøfter veien videre.

Om du ønsker å forberede deg til disse samtalene, kan du ta i bruk dokumentene over som tar for seg mange av de aktuelle temaene vi går igjennom i en helsesamtale. Eventuelt ta det med deg som støttedokumentasjon for samtalen.

Tilbakemelding

Etter endt reseptperiode gis det en tilbakemelding til den som har skrevet ut henvisninger.

Kurstilbud

Fysisk aktivitet

Aktiv på dagtid

Færder friskliv og mestring samarbeider med «Aktiv på dagtid» se her for ytterligere informasjon om deres tilbud. Timeplan - Aktiv på dagtid.

Færder friskliv og mestring er organisert under Tjeneste for psykisk helse og rus.

Brosjyre for utskrift og nedlastning

Færder friskliv og mestring - brosjyre (PDF, 3 MB)

Tonje Elisabeth Krapf-Sterner
Spesialfysioterapeut
E-post
Telefon 91 87 68 23
Gro Thorbjørnsen
Fysioterapeut
E-post
Telefon 95 33 31 32
Maike Sussmann-Karssen
Fysioterapeut
E-post
Telefon 92 42 41 14

Adresse

Øreveien 13, 3120 Nøtterøy