Institusjonsopphold

Færder kommune har flere helseinstitusjoner som ved behov tilbyr ulike typer opphold.  Slikt tilbud gis i hovedsak i de situasjoner hvor det ikke er mulig å tilby godt og forsvarlig tjenestetilbud i eget hjem.

Det kan søkes om institusjonsopphold på ordinært søknadsskjema.(PDF, 564 kB) (PDF, 2 MB)

Ved behov direkte etter et sykehusopphold vil det vanligvis ikke kreves skriftlig søknad.

Ulike typer korttidsopphold:

  • Rehabiliteringsopphold; eksempelvis opptrening etter akutt sykdom som hjerneslag eller beinbrudd.
  • Korttidsopphold; eksempelvis i forhold til kroniske sykdomstilstander hvor det er behov for styrking av allmenntilstanden.
  • Avlastningsopphold; for avlastning av pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

For tiden gis korttidsopphold ved Smidsrød helsehus og Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter.

Langtidsopphold

tilbys når det er vurdert at situasjonen varig er slik at det ikke kan gis forsvarlig hjelp i eget hjem. For tiden tilbys langtidsopphold ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, Tjøme omsorgssenter og Smidsrød Helsehus avd 2.

Kommunestyret i Færder kommune har 30.05.2018 vedtatt følgende forskrift med hjemmel i kommuneloven § 6, jf. forvaltningsloven § 37, og kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 3-2 a annet ledd. Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Egenandel

Det er knyttet egenandel til alle typene institusjonsopphold, unntatt avlastningsopphold.