Institusjonsopphold

Færder kommune har flere helseinstitusjoner som ved behov tilbyr ulike typer opphold.  Slikt tilbud gis i hovedsak i de situasjoner hvor det ikke er mulig å tilby godt og forsvarlig tjenestetilbud i eget hjem.

Slik søker du

Det kan søkes om institusjonsopphold ved å fylle ut søknadsskjema helse- og omsorgstjenester. Ved behov direkte etter et sykehusopphold vil det vanligvis ikke kreves skriftlig søknad.

Logg inn på eDialog om du vil sende dokumenter eller søknader digitalt, på en sikker måte til tjenestekontoret. (Les mer om eDialog her).

Ulike typer korttidsopphold:

  • Rehabiliteringsopphold; eksempelvis opptrening etter akutt sykdom som hjerneslag eller beinbrudd.
  • Korttidsopphold; eksempelvis i forhold til kroniske sykdomstilstander hvor det er behov for styrking av allmenntilstanden.
  • Avlastningsopphold; for avlastning av pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

For tiden gis korttidsopphold ved Smidsrød helsehus og Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter.

Langtidsopphold

tilbys når det er vurdert at situasjonen varig er slik at det ikke kan gis forsvarlig hjelp i eget hjem. For tiden tilbys langtidsopphold ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, Tjøme omsorgssenter og Smidsrød Helsehus avd 2.

Kommunestyret i Færder kommune har 30.05.2018 vedtatt følgende forskrift med hjemmel i kommuneloven § 6, jf. forvaltningsloven § 37, og kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 3-2 a annet ledd. Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Egenandel

Det er knyttet egenandel til alle typene institusjonsopphold, unntatt avlastningsopphold.

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret - ekspedisjon

Send e-post

Telefon:  95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00

eDialog - send trygg digital post

Adresse

Postadresse
Færder kommune
Tjenestekontoret
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy