Tjøme omsorgssenter

Tjøme omsorgssenter tilbyr 25 rom (langtidsopphold). Omsorgssenteret ønsker å gi hver pasient opplevelsen av å motta pleie, gjenopptrening og omsorg i et miljø preget av trivsel og respekt. For å kunne gi deg som pasient best mulig hjelp, ønsker vi et tett samarbeid med deg og dine pårørende.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 2 MB).
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Bogrupper

Besøk

Det er ingen faste besøkstider. Pårørende er alltid velkomne. Det bes likevel om at de vises hensyn til avdelingens pasienter og deres individuelle behov. Vi ber derfor besøkende om å ikke komme før 11.00, og helst ikke til måltidene da det er viktig med ro rundt måltidene. Se tidspunkt for måltider under den enkelte avdeling.

Telefontider til bogruppene: kl. 12:00–14.00 og kl. 17:00–18:30

Mat og måltider

Leder Janicke Gurijordet, tlf.: 40 91 44 09
E-post: janicke.gurijordet@faerder.kommune.no

Se menyer på Færder sentralkjøkken.

Fysioterapeut

På omsorgssenteret jobber det fysioterapeut. Vi samarbeider om behandling for de som trenger det.

Frisør og fotpleier

Frisør bestilles etter behov. Personalet formidler kontakt med fotterapeut ved behov. Faktura sendes til den som styrer pasientens økonomi.

Vaskeri

Omsorgssenteret har eget vaskeri der pasienttøy til pasienter blir vasket. Det er derfor viktig at alt tøy er merket med navn. Pårørende oppfordres til å merke tøyet så raskt som mulig.

Tilsynslege

Det er fast legevisitt ved omsorgssenteret mandager og torsdager. Endringer kan forekomme.
Møter med lege kan avtales gjennom avdelingsleder.

Brukerundersøkelse

Færder kommune er opptatt av å gi sine innbyggere et best mulig tilbud. Det er derfor viktig å vite hvordan våre tjenestemottakere opplever kvaliteten på den tjenesten som ytes.

Det gjennomføres  brukerundersøkelser hvert annet år, og resultatene brukes i kommunens kvalitetsarbeid.

Sissel Irene Høisæther
Leder
E-post
Telefon 90 81 48 85
Reidar Thoresen
Leder/virksomhetsleder
E-post

Adresse

Hvitskjærveien 9
3145Tjøme