Egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Noen tjenester er det ikke egenandeler på. Dette gjelder blant annet hjemmesykepleie, avlastningstiltak og støttesamtaler med psykisk helse-tjenesten.

Noen egenandeler varierer etter inntekt, mens andre egenandeler/priser er uavhengig av inntekt.

Færder kommunestyre har 15.12.2021 vedtatt satser for egenbetaling i 2022. De nye satsene gjelder fra 1.1.2022.
Ved nyetablering av tjenester vil det bli gitt konkret informasjon i vedtak.  

Praktisk bistand

Egenbetaling er avhengig av husstandens inntekt og tid beregnet. 
Dette omfatter blant annet BPA, boligrengjøring og annen praktisk bistand (hjemmehjelp) i hjemmet.

Inntekt Timepris Abonnementspris (maks beløp pr måned)
Kr 0 - 2G (kr 0 - 212 798)  75 215
2 - 3G (kr 212 799 - 319 197) 223 1784
3-4G (kr 319 198 - 425 596) 322 2 576
4-5G (kr 425 597 - 531 995) 405 3 240
Over 5G (kr 531 996 - ) 468 3 744

 

Andre tjenester

Trygghetsalarm  Kr 567 pr måned 
Matombringertjeneste fra Færder storkjøkken 

Middag kr 79/porsjon

Suppe/dessert kr 17/porsjon 

Lørdagsmat kr 52/porsjon 

Dagrehabilitering

Kr 100/dag 
I tillegg faktureres kr 74/dag for transport.

Middagsservering kr 79/porsjon.

Dagsenter

Egenbetalingen er inntektsavhengig

  • 0 - 2G (kr 0 - 212 798): Kr 215/måned
  • Over 2G (kr 212 799 - ): Kr 100/dag

Transport faktureres med kr 74/dag, uavhengig av inntekt.

Middagsservering kr 79/dag, uavhengig av inntekt.

Korttidsopphold sykehjem  Kr 180/døgn 

 

Les informasjon om egenandel for opphold i institusjon her. (PDF, 468 kB)

Tjenestekontoret
Telefon +47 95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag
kl. 09:00–14:00