Egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Noen tjenester er det ikke egenandeler på. Dette gjelder blant annet hjemmesykepleie, avlastningstiltak og støttesamtaler med psykisk helse-tjenesten.

Noen egenandeler varierer etter inntekt, mens andre egenandeler/priser er uavhengig av inntekt.

Færder kommunestyre har 16.12.2020 vedtatt satser for egenbetaling i 2021. De nye satsene gjelder fra 1.1.2021.
Ved nyetablering av tjenester vil det bli gitt konkret informasjon i vedtak.  

Praktisk bistand

Egenbetaling er avhengig av husstandens inntekt og tid beregnet. 
Dette omfatter blant annet BPA, boligrengjøring og annen praktisk bistand (hjemmehjelp) i hjemmet.

Inntekt Timepris Abonnementspris (maks beløp pr måned)
Kr 0 - 2G (kr 0 - 202 702)  72 210
2 - 3G (kr 202 703 - 304 053) 215 1720
3-4G (kr 304 054 - 405 404) 310 2 480
4-5G (kr 405 405 - 506 755) 390 3 120
Over 5G (kr 506 756 - ) 450 3 600

 

Andre tjenester

Trygghetsalarm  Kr 550 pr måned 
Matombringertjeneste fra Færder storkjøkken 

Middag kr 77/porsjon

Suppe/dessert kr 16/porsjon 

Lørdagsmat kr 50/porsjon 

Dagrehabilitering Kr 95/dag 
I tillegg faktureres kr 72/dag for transport 
Dagsenter

Egenbetalingen er inntektsavhengig

  • 0 - 2G (kr 0 - 202 702): Kr 210/måned
  • Over 2G (kr 202 703 - ): Kr 90/dag

Transport faktureres med kr 72/dag, uavhengig av inntekt.

Korttidsopphold sykehjem  Kr 175/døgn 

 

Les informasjon om egenandel for opphold i institusjon her. (PDF, 168 kB)

Tjenestekontoret
Telefon 951 93 480

Telefontid mandag til fredag
kl. 09:00–14:00