Egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Noen tjenester er det ikke egenandeler på. Dette gjelder blant annet hjemmesykepleie, avlastningstiltak og støttesamtaler med psykisk helse-tjenesten. Noen egenandeler varierer etter inntekt, mens andre egenandeler/priser er uavhengig av inntekt.

Færder kommunestyre har 13.12.2023 vedtatt satser for egenbetaling i 2024. De nye satsene gjelder fra 1.1.2024.  Ved nyetablering av tjenester vil det bli gitt konkret informasjon sammen med vedtaket. 

Praktisk bistand

Egenbetaling er avhengig av husstandens samlede inntekt og beregnet tid.

Dette omfatter blant annet boligrengjøring, annen praktisk bistand (hjemmehjelp) og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i hjemmet.

Praktisk bistand - 2024
Inntekt Timepris Abonnementspris (maks beløp pr måned)
Kr 0–2G (kr 0–237 239) 82 230
2–3G (kr 237 239–355 859) 244 1 955
3–4G (kr 355 859–474 479) 354 2 830
4–5G (kr 474 479–593 099) 445 3 560
5G og over (kr 593 100–) 514 4 115

Andre tjenester

Andre tjenester - 2024
Trygghetsalarm  Kr 620 pr måned 
Matombringing fra Færder storkjøkken  Middag kr 91/porsjonSuppe/dessert kr 20/porsjon Lørdagsmat kr 59/porsjon 
Dagrehabilitering Kr 110/dag  I tillegg faktureres transport med kr 85/dag og middagsservering med kr 91/dag.
Dagsenter Egenbetalingen er inntektsavhengig0 - 2G (kr 0 - 237 239): Kr 230/måned2G og over (kr 237 240 - ): Kr 110/dagTransport faktureres med kr 85/dag og middag med kr 91/dag, uavhengig av inntekt.
Korttidsopphold sykehjem  Kr 193/døgn 

 

Informasjon om egenandel for opphold i institusjon 2024

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret - ekspedisjon

Send e-post

Telefon:  95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00

eDialog - send trygg digital post