Egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Noen tjenester er det ikke egenandeler på. Dette gjelder blant annet hjemmesykepleie, avlastningstiltak og støttesamtaler med psykisk helse-tjenesten. Noen egenandeler varierer etter inntekt, mens andre egenandeler/priser er uavhengig av inntekt.

Færder kommunestyre har 14.12.2022 vedtatt satser for egenbetaling i 2023. De nye satsene gjelder fra 1.1.2023. Ved nyetablering av tjenester vil det bli gitt konkret informasjon i vedtak.  

Praktisk bistand

Egenbetaling er avhengig av husstandens inntekt og tid beregnet. 
Dette omfatter blant annet BPA, boligrengjøring og annen praktisk bistand (hjemmehjelp) i hjemmet.

Inntekt Timepris Abonnementspris (maks beløp pr måned)
Kr 0 - 2G (kr 0 - 222 953)  78 220
2 - 3G (kr 222 954 - 334 430) 232 1 859
3-4G (kr 334 431 - 445 907) 336 2 684
4-5G (kr 445 908 - 557 384) 422 3 376
5G og over (kr 557 385 - ) 488 3 901

 

Andre tjenester

Trygghetsalarm  Kr 591 pr måned 
Matombringing fra Færder storkjøkken 

Middag kr 86/porsjon

Suppe/dessert kr 18/porsjon 

Lørdagsmat kr 56/porsjon 

Dagrehabilitering

Kr 105/dag 
I tillegg faktureres transport med kr 80/dag og middagsservering med kr 86/dag.

Dagsenter

Egenbetalingen er inntektsavhengig

  • 0 - 2G (kr 0 - 222 953): Kr 220/måned
  • 2G og over (kr 222 954 - ): Kr 105/dag

Transport faktureres med kr 80/dag og middag med kr 86/dag, uavhengig av inntekt.

Korttidsopphold sykehjem  Kr 185/døgn 

 

 

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret - ekspedisjon

Send e-post

Telefon:  95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00