Tildelingskriterier

Med utgangspunkt i gjeldende lovverk har Færder kommune utarbeidet tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester. Tildelingskriterier er viktig for å skape en felles forståelse for tildeling av tjenester og gi forutsigbarhet i hva som kan forventes av tjenester.

Målet er å sikre at innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester får rett tjeneste til rett tid. Tildelingskriterier bidrar til rettsikkerhet for enkeltindividet.

Serviceerklæringene som ligger bakerst i heftet, gir en kort beskrivelse av tjenestene. Her fremkommer blant annet hva du kan forvente av tjenesten, samt noen forventninger tjenesten har til deg.

Tildelingskriterier helse og omsorgstjenester (PDF, 21 MB)