Tildelingskriterier

Med utgangspunkt i gjeldende lovverk har Færder kommune utarbeidet tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester. Tildelingskriterier er viktig for å skape en felles forståelse for tildeling av tjenester og gi forutsigbarhet i hva som kan forventes av tjenester.

Målet er å sikre at innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester får rett tjeneste til rett tid. Tildelingskriterier bidrar til rettsikkerhet for enkeltindividet.

Serviceerklæringen gir en kort beskrivelse av tjenestekontoret. Her fremkommer blant annet hva du kan forvente av tjenesten, samt noen forventninger tjenesten har til deg.