Tildelingskriterier

5 Serviceerklæring - tjenestekontoret

Tjenestekontoret

Tjenestekontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Kommunen har ulike tjenestetilbud til innbyggere som av helsemessige årsaker har behov for hjelp i hverdagen. Søknaden din blir vurdert av en saksbehandler som vil kartlegge hjelpebehovet i samarbeid med deg. Dette gjøres enten i en samtale på tjenestekontoret eller i et hjemmebesøk. Tjenestekontoret kan også innhente opplysninger fra andre parter som for eksempel fastlege, sykehus, helsehus eller pårørende.

Du kan forvente at

 • vi spør: «Hva er viktig for deg?»
 • vi møter deg med vennlighet og respekt.
 • vi informerer om rettigheter og muligheter.
 • vi behandler den informasjonen du deler med oss fortrolig.
 • vi tilbyr tjenester ut fra ditt hjelpebehov.
 • vi har som mål at du oppnår mestring og selvhjulpenhet.
 • du følges opp av samme saksbehandler så langt det er mulig.
 • tjenestene dine er helhetlig og koordinert.
 • vi vil vurdere bruk av velferdsteknologi.

Vi forventer at

 • du forteller hva som er viktig for deg og hvordan vi kan bidra til at du mestrer hverdagen din best mulig.
 • du beskriver ditt behov for tjenester så godt som mulig i søknaden, og legger ved nødvendig dokumentasjon.
 • samtykker til informasjonsutveksling med aktuelle aktører som kan bidra til å belyse saken din på best mulig måte.
 • er positiv til å prøve ut tjenester og tilbud, samt ta i bruk nødvendige hjelpemidler.
 • har en målsetting om å oppnå mestring og økt selvhjulpenhet.
 • du møter ansatte med respekt.
 • er positiv til å prøve ut tjenester og tilbud, samt ta i bruk nødvendige hjelpemidler.
 • har en målsetting om å oppnå mestring og økt selvhjulpenhet.

Informasjon til pårørende

Når tjenestekontoret mottar en søknad om helse– og omsorgstjenester undersøker vi hvem som er part i saken. Dersom det i søknaden ikke er oppgitt hvem som er nærmeste pårørende, spør vi om det. Vi informerer nærmeste pårørende underveis i søknadsprosessen når det er naturlig og søker har gitt samtykke til dette. Pårørende kan i tillegg lese informasjon om helse– og omsorgstjenester på vår nettside.

Kontaktinformasjon til virksomheten

Besøksadresse:
Tinghaugveien 16 3140 Nøtterøy

Postadresse:
Tjenestekontoret, Færder kommune, Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy

Telefon:
95 19 34 80 (telefontid kl. 09:00–14:00)

E-post:
postmottak@faerder.kommune.no