Ruskonsulent

Hva gjør ruskonsulenten?

Ruskonsulenten svarer blant annet på spørsmål om tjenestetilbud, søknadsrutiner og andre relevante spørsmål før, under og etter institusjonsopphold.

Ruskonsulenten kan henvise deg og bistå med å hjelpe deg inn til behandling. Ruskonsulenten vil sørge for at du får oppfølging mens du er i behandling og i god tid før du blir utskrevet, slik at du har noe å komme ut til.

Slik søker du

Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse og omsorgstjenester. (PDF, 3 MB)
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.