Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie omfatter hjelp til blant annet personlig hygiene, ernæring, medikamenthåndtering, sårbehandling der hvor dette ikke kan utføres andre steder enn i hjemmet, veiledning til økt egenomsorg, betjening av trygghetsalarmer og omsorg og pleie i livets sluttfase.

Hjemmetjenester/ambulerende

Hjemmetjeneste/omsorgsbolig

Tjenesten er fri for egenbetaling med unntak av trygghetsalarm. Utgifter til medisiner, elastiske strømper, bandasjemateriell til kroniske sår og liknende må dekkes av den enkelte. Trygghetsalarm har månedlig egenbetaling etter takst.

Mat og måltider

Hjemmesykepleien kan tilrettelegge for og/eller tilberede måltidene i hjemmet etter behov, i størst mulig grad tilpasset den enkelte.

Ved behov kan middager kan bestilles fra Færder sentralkjøkken og ønsket antall leveres hjem hver fredag. Les mer om mattilbudet, og se ukes- og månedsmenyer på Færder sentralkjøkken.

Kultur og aktivitet

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 2 MB).
Send inn søknadsskjemaet til Tjenestekontoret.

Færder kommune tilbyr flere tjenester i hjemmet.
Velg ett av punktene for mer informasjon:

Kontaktinformasjon

Hjemmetjenesten nord (Nøtterøy)

90 01 69 19

Hjemmetjenesten sør (Tjøme)

90 21 02 68

Bård Feltmann Aslesen
Leder/virksomhetsleder
E-post
Telefon 90 06 92 70