Dagaktivitetstilbud Bjønnesåsen

Dagaktivitetstilbud gir et differensiert og individuelt tilrettelagt tilbud til hjemmeboende i ulike faser av demensutviklingen.

Et tilrettelagt dagaktivitetstilbud kan bidra til en meningsfylt dag, det kan være et godt avlastningstilbud for pårørende og det kan øke muligheten til å bo lenger i eget hjem.

Åpningstid

  • Dagsenteret på Bjønnesåsen gir tilbud om opphold en til fem dager i uken
  • Åpningstiden er mellom 9.00 og 15.30 mandag til fredag

Dagsenteret samarbeider med kommunens sjåførtjeneste og kan tilby felles transport for de som ønsker det.

Dagsenteret har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med ulik helsefaglig bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Tlf: 476 77 211

Brosjyre

 

Slik søker du

Tove Christina Reid
Leder
E-post
Telefon 40 91 44 59