Dagaktivitetstilbud Bjønnesåsen

Dagaktivitetstilbud gir et differensiert og individuelt tilrettelagt tilbud til hjemmeboende i ulike faser av demensutviklingen.

Et tilrettelagt dagaktivitetstilbud kan bidra til en meningsfylt dag, det kan være et godt avlastningstilbud for pårørende og det kan øke muligheten til å bo lenger i eget hjem.

  • Dagsenteret på Bjønnesåsen gir tilbud om opphold en til fem dager i uken
  • Dagsenteret samarbeider med kommunens sjåførtjeneste og kan tilby felles transport for de som ønsker det.
  • Dagsenteret har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med ulik helsefaglig bakgrunn.

Brosjyre

Dagaktivitetstilbud for personer med demens (PDF, 4 MB)

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Kontaktinformasjon

Dagaktivitetstilbud Bjønnesåsen

Telefon: 47 67 72 11

Åpningstider

Mandag–fredag
kl. 09:00–15.30

Tove Christina Reid
Leder
E-post
Telefon 40 91 44 59