Hjemmetjenester/omsorgsboliger

Koronavirus: Besøk på bemannet omsorgsboliger

Besøk på bemannet omsorgsbolig i Færder kommune

Her finner du oppdatert informasjon når det gjelder besøk til beboere i bemannet omsorgsbolig.
Les mer her.