Dagsenter Tjøme omsorgssenter

Dagsenteret er åpent 5 dager i uka fra kl. 09:00–14:00 for hjemmeboende eldre.

På Dagsenteret legger personalet vekt på trivsel, sosial kontakt og hjelp til selvhjelp.
Vi kan tilby forskjellige aktiviteter som f.eks:

  • trim
  • opptrening
  • høytlesing
  • bingo
  • spill
  • håndarbeid

Måltider

Det serveres frokost, kaffe og middag.

Frokost kl. 09:30–10:15
Kaffe kl. 11:30
Middag kl. 13:30

Transport

De som har behov for transport til og fra Dagsenteret kan få tilbud om det med kommunens minibuss.

Slik søker du

Plass tildeles etter søknad og vurdering av behov.
Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 564 kB) (PDF, 2 MB).
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Priser

Pris pr dag er i henhold til Færder kommunes egenbetalingssatser.

For nærmere opplysninger

Kontakt Dagsenteret på tlf.: 33 06 79 11
eller Tjenestekontoret på tlf.: 951 93 480

Brosjyre

Tove Christina Reid
Leder
E-post
Telefon 40 91 44 59

Adresse

Hvitskjærveien 9
3145Tjøme