Støyten gård

Støyten gård er et tilbud for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet passer for de som har ønske om og kan ha glede av å tilbringe tid på en gård.

Gården ligger i landlige omgivelser i nær tilknytning til variert turterreng, og har et rikt dyreliv med sauer, høner, ender, hund og katt.

Valg av aktiviteter tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og har som mål å gi mestringsopplevelser. Aktiviteter kan være stell av små og store dyr, hagestell og ulike håndverksaktiviteter og kjøkkenaktiviteter.

Plass på dagsenteret tildeles av kommunens tjenestekontor.

Brosjyre

Dagaktivitetstilbud for personer med demens (PDF, 4 MB)

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet søknadsskjema helse- og omsorgstjenester.
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Åpningstider

Kl. 08:30–13:30
mandag, onsdag og fredag

Kl. 08:30–14:30
tirsdag og torsdag

Tilbudet er stengt i hele juli og høytider.
Brukerne får tilbud om å være på Bjønnesåsen i juli.

Tove Christina Reid
Leder
E-post
Telefon 40 91 44 59

Adresse

Tenvikveien 82B, 3140 Nøtterøy