Hjemmetjenester/ambulerende

Resepsjon

Åpningstid kl. 07:30 –15:00

Anne Elisabeth Adamsrød
Tlf: 900 16 919
E-post: anne-elisabeth.adamsrod@faerder.kommune.no

NB: Vakttelefoner benyttes kun ved behov for nødvendig helsehjelp  der den som trenger hjelpen allerede har vedtak om tjenester. Andre henvendelser stilles til resepsjonen i åpningstiden eller til tjenestekontoret  kl. 09:00–14.00.

Ved akutt helsehjelp ring 113 eller legevakt tlf. 116117

Soner

 

Bård Feltmann Aslesen
Leder/virksomhetsleder
E-post
Telefon 90 06 92 70
Anne-Elisabeth Adamsrød
Sekretær
E-post