Trygghetsalarm

Trygghetsalarm tildeles som et forebyggende tiltak for å øke tryggheten i hverdagen. Dette er vanligvis en betalingspliktig tjeneste og satsene justeres årlig.

Kriterier for tildeling kan være:

  • Falltendens
  • Redusert gangfunksjon
  • Utrygghet
  • Ulike helseplager

Trygghetsalarm virker kun inne i boligen.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester. (PDF, 2 MB)
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.