Praktisk bistand i hjemmet

Praktisk bistand i hjemmet omfatter oppvask, klesvask, sengeskift, bestilling av matvarer og rengjøring av bopel.

Tjenestene er betalingspliktige etter egne satser.

Hjelp til rengjøring av bopel utføres av bygningsservice, tilhørende teknisk sektor.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 2 MB).
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Færder kommune tilbyr flere tjenester i hjemmet.
Velg ett av punktene for mer informasjon: