Matombringing

Matombringing er en betalingspliktig tjeneste, som tildeles etter behov.

Søknadskjema (PDF, 2 MB) sendes tjenestekontoret.

Kriterier for tildeling kan være:

  • fare for sviktende ernæring
  • kjent dårlig ernæringstilstand
  • vektnedgang
  • ha vansker med å tilberede mat grunnet ulike funksjonshemninger

Det kjøres ut kald mat en gang pr uke fra Færder sentralkjøkken. Maten må varmes av bruker selv, eller av hjemmesykepleien, der det er vurdert at det er et behov. Ved behov for hjelp til oppvarming av middagsmat, forutsettes det at du har mikrobølgeovn.