Individuell plan (IP)

Individuell plan tilbys til personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Ordningen innebærer oppnevnelse av koordinator, utarbeidelse av plan, og et samarbeid med de tjenesteyterne som er nødvendige for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte.

Dersom du søker om individuell plan vil det bli foretatt en helhetlig vurdering av ditt behov for å få koordinert tjenestene dine.

I kartleggingsprosessen kan det bli vurdert at ditt behov i stedet kan dekkes ved at det oppnevnes en kontaktperson/koordinator.

Formålet med individuell plan og/eller koordinator er å bidra til å samordne den enkeltes tjenestetilbud.

Slik søker du

Logg inn på eDialog om du vil sende dokumenter eller søknader digitalt, på en sikker måte til tjenestekontoret. (Les mer om eDialog her).

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret - ekspedisjon

Send e-post

Telefon:  95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00

eDialog - send trygg digital post

Adresse

Postadresse
Færder kommune
Tjenestekontoret
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy