Koordinerende enhet

Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten.
Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være et kontaktpunkt for samarbeid.

Færder kommune har en koordinerende enhet for barn og unge og en koordinerende enhet for voksne og eldre. Begge koordinerende enhetene er organisert på tjenestekontoret. Søknader om individuell plan og koordinator saksbehandles på tjenestekontoret, og ved innvilgelse av individuell plan og/eller koordinator tildeles koordineringsansvaret til aktuell utførerenhet som følger opp videre med blant annet å utpeke en koordinator. 

Koordinerende enhet har ansvaret for å:

  • Være pådriver for å sikre god tverrfaglig og -enhetlig samordning, og utvikling av helhetlige og målrettede tjenestetilbud
  • Være et fast lett tilgjengelig kontaktpunkt, "Én-dør-inn", for brukere, interne og eksterne samarbeidspartnere innenfor habilitering og rehabilitering
  • Systemansvar for individuell plan for personer med behov for langvarige og sammensatte/koordinerte tjenester
  • Ansvar for kompetanseutviklingstiltak for koordinatorer

Den koordinerende enheten skal være synlig og lett tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere, og er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3.

For nærmere bakgrunn for koordinerende enhets ansvar og oppgaver, henvises til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator kap. 3.

I Færder kommune er koordinerende enhet organisert under tjenestekontoret.
Dersom du ønsker kontakt med koordinerende enhet, ring tjenestekontoret 95 19 34 80 (kl. 09:00–14:00).

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret - ekspedisjon

Send e-post

Telefon:  95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00

eDialog - send trygg digital post