Vil du være støttekontakt/fritidskontakt?

Å være støttekontakt handler i første rekke om å hjelpe et annet menneske med spesielle behov ut av en isolert tilværelse og bidra til en meningsfull fritid. Det er ulike former for støttekontaktarbeid, alt fra å arbeide med en person til å arbeide med en gruppe.

Søknadsskjema - bli støttekontakt

Hva kreves for å være støttekontakt?

Du må være over 18 år. De fleste støttekontakter har ingen spesiell fagbakgrunn, men har tid og interesse for å være sammen med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Det er en fordel om du har førerkort.

Hvilke mennesker vil du som støttekontakt møte?

  • Barn, unge og voksne med sosiale eller psykiske vansker.
  • Mennesker med ulike funksjonshemninger som hindrer dem i selvstendig sosial deltagelse.
  • Mennesker med rusproblemer.
  • Familier med ulike vansker.

Hvilke formaliteter rundt oppdrag gjelder?

Arbeid som støttekontakt er kontraktfestet når det gjelder omfang og varighet. Mest vanlig er oppdragsavtaler inntil et års varighet. En person kan være støttekontakt for flere. Arbeidstiden per oppdrag varierer fra 3-6 timer per uke.

Støttekontakten får lønn for arbeidstid og utgiftsdekning.

Du må levere politiattest og underskrive taushetserklæring før du blir engasjert som støttekontakt.

Ann-Karin Bakke
Miljøterapeut
E-post
Telefon 90 47 93 04
Vigdis Taraldsen
Assistent
E-post