Klima- og miljørådet

Formålet med klima- og miljørådet er å bidra til reduksjon i utslippene av klimagasser i Færder kommune gjennom å skape møteplasser for næringsliv, organisasjoner, privatpersoner og kommunen. Rådet skal være et rådgivende organ, som skal bidra til at beslutningstakerne i Færder kommune gjennom handling og konkrete tiltak reduserer utslippene av klimagasser og annen negativ miljøpåvirkning. Klima- og miljørådet i Færder kommune skal jobbe for at næringsliv, organisasjoner og befolkningen utveksler kunnskap og inspirerer hverandre til å redusere klimagassutslippene i kommunen.

 

Møteinnkallinger og referater etter september 2020 finner du i møteoversikten. Manøvrer i bildet ved  å trykke på vise forrige år.

 Klikk her for møteoversikt

Kommuneplanens handlingsdel for 2023-2026  Klimabudsjettet

Reglement

Klima- og energiplan

Kunnskapsdokument