Våre vassdrag og kystvann

Vannet spiller en veldig viktig rolle i Færder kommune.

Miljøtilstanden i våre vassdrag og kystvann er imidlertid for dårlig (Les mer på vann-nett.no). Vannforskriften krever at bekkene og kystvannet vårt skal oppnå «god økologisk tilstand» innen 2027, og vi må sammen gjøre en stor innsats for å redusere unødvendig forurensing og andre påvirkninger.

Elvene og kystvannet renner på tvers av kommunegrenser, og vi samarbeider med våre nabokommuner gjennom såkalte «vannområder» for å ta vare på vårt felles vann.

Færder kommune har sine arealer i Horten-Larvik vannområde. Vannforvaltningsarbeidet foregår imidlertid i tett samarbeid med Aulivassdraget vannområde, som også har stor betydning for miljøtilstanden i kystvannet vårt.

Vannområde

Samarbeidskommuner

Kontakt
vannområdekoordinator

Horten-Larvik 

Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik

Miguel A. Segarra Valls

Vannområdekoordinator

Send e-post

942 41 180

Aulivassdraget

Holmestrand, Horten, Sandefjord og Tønsberg

 

Kart over vannområdet Horten-Larvik

 

Kart over vannområdet Horten-Larvik. Kart. - Klikk for stort bilde