Bli varslet på SMS

  

Du må selv sørge for at du er registrert i vårt register for å bli varslet om viktig informasjon i ditt nærmiljø. Når du er registrert vil du motta SMS-varsler fra Færder kommune.

Færder kommune har mulighet til å sende ut SMS-varsler til alle i Færder kommune. Dette kan eksempelvis gjøres ved vannlekkasjer, vegarbeid, kokevarsel ved usikker drikkevannskvalitet og andre hendelser. Avsender for meldingene er «FARDER».

SMS-varsling utføres ved at Færder kommune markerer et område på kart. Alle som har sin telefon registrert på adressene som er markert, vil motta SMS. I en krisesituasjon vil vi også benytte oss av dette registeret for SMS- varsling.

Varslingssystemet henter telefonnummer til registrert eier av en eiendom fra Difi-kontaktregister. Ved hemmelignummer, bedriftstelefon, leid bolig, fritidsbolig osv. kan det hende at du ikke mottar SMS-varsling. Skal du motta varsling må ditt nummer være registrert på den adresse i Færder kommune som det ønskes varsel for.

Slik mottar du varslinger

For å være sikker på at du mottar SMS-varsling, ber vi deg gå inn på nettsiden www.servicevarsling.no for å kontrollere at dine opplysninger er korrekt. (Gå til fanen "Sjekk din oppføring".) Det er mulig å redigere opplysningene, slik at du er sikret SMS-varsling. Last ned brukerveiledning (PDF, 777 kB) dersom du trenger hjelp til redigering.

Husk på at du på samme side kan legge inn flere adresser dersom du ønsker varsling for en du er pårørende til, eller hytte.