Foreldreutvalg

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Færder kommune er et formelt utvalg for private og kommunale barnehager.

FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagene. De jobber for kvalitet og gode oppvekstvilkår for barna. Deres oppgave er å se på de overordnede strukturelle sammenhengene som påvirker hverdagen til barna.

Kontaktinformasjon: fub.faerder@gmail.com eller Facebook: FUB Færder

 

Styret i FUB Færder 2022:

  • Maria Nordvik Sætre, leder                         
  • Charlotte Torvik, nestleder
  • Guro Røyset, sekretær  
  • Vilde Bartz-Johannessen, styremedlem