Velkommen til nytt skoleår ved Teie skole

Sommerferien er over for de fleste og det er snart skolestart for alle skolens 453 elever. Jeg håper alle sammen har hatt noen fine sommeruker. Velkommen tilbake alle sammen!  

  

Vi ønsker spesielt de 72 nye 1.klassingene velkommen til Teie skole. Mange av skolestarterne har vært en uke på SFO allerede. Det har vært så fint å møte dere og å bli litt kjent med dere. Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med dere alle sammen!   

Vi ønsker også de nye ansatte ved skolen ekstra velkommen. Dere kan lese litt mer om de nyansatte her https://faerder.kommune.no/teie-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/nye-ansatte-ved-teie-skole-skolearet-2022-23.77004.aspx 

1.august 2020 trådte de nye nasjonale læreplanene i kraft i form av Fagfornyelsen LK20. Vår forståelse og praktisering av Fagfornyelsen LK20 vil fortsatt være hovedfokus i skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Vi vil fortsatt ha elevmedvirkning, elevaktive læringsformer og Fysisk Aktiv Læring (FAL) som satsningsområder kommende skoleår.  

Trygge og gode læringsmiljøer er fortsatt viktig for oss ved Teie skole. Vi ønsker raskt en dialog med elever og foresatte hvis elever opplever å ikke ha det bra på skolen. Skolen har en egen plan for sikre elevene et godt skolemiljø. Planen finner dere her: https://www.faerder.kommune.no/teie-skole/_f/p51/ia855ed47-975f-4c41-a534-3271d863ddf5/9a-plan-teie-skole-uten-krenkelse.pdf 

Velkommen til skolestart onsdag 17.august. 

For 2.-7.trinn kl.08:30. Det stilles opp klassevis på anviste områder ute.  

For 1.trinn er det oppmøte i skolegården kl.0900 onsdag 17.august. Elevene vil bli ropt opp en og en før de stiller gruppevis og går inn til sine læringsrom. Skoledagen varer til kl.1330 for 1.trinn denne dagen og SFO er åpent som vanlig frem til kl.1645. Vil oppfordrer dere til å komme til skolegården så tett opp til kl.0900 som mulig og at foresatte drar hjem etter at elevene har gått inn til klasserommene sine. SFO-cafèen vil være tilgjengelig for foresatte hvis det er behov for det. Velkommen alle sammen!  

Praktisk informasjon: 

Praktisk informasjon og flere detaljer vedrørende skolestart og skolehverdagen sendes ut fra hver enkelt avdeling/trinn.  

Datoer første halvår det er verdt å merke seg: 

Mandag 15.08 er det planleggingsdag for SFO og SFO er stengt.  

Uke 41 (10.– 14.oktober) er det høstferie for skolen – SFO har åpent fra kl.0715-1645. 

Torsdag 22.desember er siste skoledag før juleferien. SFO har vanlig åpningstid kl.0715-1645 fredag 23.desember.  

SFO har vanlig åpningstid kl.0715 - 1645 mandag 2.januar 2023.  

Første skoledag etter juleferien er tirsdag 3.januar 2023.  

Beste hilsener fra  

Jan Kristian Johansen 

Virksomhetsleder og rektor ved Teie skole