Aktuelle saker
Laptop med en GDPR-illustrasjon. Foto.

I løpet av mai/juni 2018 trer ny EU-forordning i kraft GDPR (General Data Protection Regulation), samt at det vil vedtas ny personopplysningslov.

Ordfører Roar Jonstang la nylig på plass Færder kommunes første kumlokk i et vann- og avløpsprosjekt i Løvveien 3.

 

 

Renovasjonsappen «Min Renovasjon» er nå tilgjengelig for deg.  Her kan du få varsel før hentedager rett på telefonen, i tillegg til informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjonene og sorteringsguide.

Legevakten flytter til nye lokaler i Kjelleparken og åpner 5. mars kl. 16.00. 

Ny adresse er Kjellengveien 2 B, 3125 Tønsberg.

Se i kart

Tønsberg-regionen legevakt

Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner inngikk en samarbeidsavtale i 2015 om Tønsberg-regionen legevakt og kommunale akutte døgnplasser. Tønsberg kommune er vertskommune. Det blir en historisk dag for de nær 100.000 innbyggerne som tilhører Tønsberg-regionen.

Luftfoto Teie ca 1947

På oppdrag for Nøtterøy kommune og Færder kommune (fra 1/1-18) har Asplan Viak utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Teie. Vestfold fylkeskommune har finansiert arbeidet.

Saksmengden på byggesak er for tiden stor, og man må i en periode dessverre regne med lengre saksbehandlingstid.

Nå er vi Færder kommune, og her er en oversikt over hvor du finner noen av tjenestene i den nye kommunen samt sentrale telefonnummer.

Skoler, barnehager og institusjoner finner du der de var tidligere.