Arkivplan

Alle offentlige organer er lovpålagt å ha en arkivplan som til enhver tid er oppdatert.

En arkivplan er en samleplan som viser hva arkivet inneholder og hvordan funksjonen er organisert.

Færder kommunes arkivplan finner du her:

http://faerder.arkivplan.no/