Ordførerens side

I Færder kommune er Tom Mello fra Høyre ordfører. Ordfører velges for fire år. Ordføreren er kommunens rettslige representant og kommunens øverste politiske leder. Varaordfører i Færder kommune er Anders Mathisen fra Fremskrittspartiet.

Tom Mello (H), ordfører i Færder kommune. Foto. - Klikk for stort bilde Færder kommune

Kontakt ordføreren

Tom Mello
Telefon: 91 19 87 90
E- post: tom.mello@faerder.kommune.no

E-post til ordføreren blir behandlet i samsvar med offentlighetsloven. Innholdet i meldingen kan derfor bli offentliggjort i kommunens postjournal.

Vi anbefaler ikke at meldinger som inneholder sensitive personopplysninger sendes per e-post.

Møt ordfører Tom Mello

Fra desember 2023 kan du møte ordfører Tom Mello hver første torsdag i måneden. Dette blir en anledning til å ha en uformell samtale med ham, enten på biblioteket på Tjøme eller Nøtterø bakeri på Teie. Mer informasjon finner du her.

Ordførers hjørne

Ordføreren vil jevnlig informere om aktuelle prosjekter og saker. Les “Ordførers hjørne her”.  

Besøk hos kommunens virksomheter

Sammen med kommunedirektør Kristin Nilsen besøker ordføreren ulike virksomheter i kommunen i løpet av høsten 2023 og vinteren 2024.  Hensikten er å gjøre seg kjent med kommunens tjenester og ansatte. 

Her kan du lese om noen av besøkene:

Ordførers kalender uke 49

Ordførers kalender uke 49
Dato Klokkeslett Hendelse
Mandag 04.12 12:30 Representantskapsmøte renseanlegget på Vallø
16:00 Møte i styringsgruppe svømmehall
18:00 Gruppemøte Høyre
Tirsdag 05.12 09:00 Styremøte i De sammensluttede legater i Færder kommune
10:00 Styremøte for legatene i tidligere Tjøme kommune; Felleslegatet II Færder og H.R. Olsen og hustrus legat
13:00 Kontrollutvalget
15:15 Elevrådet Wilhelmsenhallen
18:00 Representantskapet i Sparebank 1
Onsdag 06.12 08:30 Representantskapet Besøkssenter Færder nasjonalpark
14:00 Formannskap og valgstyre
Torsdag 07.12 09:00 Møte med virksomhet Psykisk helse og rus
11:00 Møte med rektor Nøtterøy VGS
13:00 Lunsj med frivillige på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter
16:00 Ordførerhjørne på Tjøme bibliotek
Fredag 08.12 08:00 Kommunemøte Vestfold
10:00 Ordførerkollegiet Vestfold møter Vestfoldbenken på Stortinget
12:00 Lunsj med Sparebankstiftelsen
Lørdag 09.12 Ingen avtaler
Søndag 10.12 Ingen avtaler

 

Pressebilder