Avdeling Sjøstjerna

Sjøstjerna er en avdeling i Oserød barnehage. Denne avdelingen er for små grupper med barn som trenger ekstra hjelp og støtte. Dette gir rolige, fleksible og oversiktlige forhold og som gir barna gode utviklingsmuligheter. Her får de tett oppfølging av voksne med variert og relevant kompetanse. De har kompetanse i blant annet ASK, NMT, PODD, Snap Core, massasjeterapi og EIBI. Det er også ansatt sykepleier og spesialpedagog. Avdelingen har faste rutiner, en oversiktlig hverdag, og et fast, stabilt personale som er samkjørt og har felles forståelse i møte med det enkelte barn og familiene deres.

Det er også tilknyttet fysio- og ergoterapeuter, og vi har et nært samarbeid med kompetansesentra - både statlige, fylkeskommunale og kommunale. Denne avdelingen ligger i sidebygningen da disse barna ofte trenger rolige omgivelser. Barna får en egen pedagogisk plan og vil etter behov og utvikling ta del i aktiviteter og samvær på hovedhuset sammen med de andre barna. Noen vil også kunne flytte over på de andre avdelingene dersom vi ser at de vil ha nytte av det.

Alle barn er en viktig del av barnehagen og har rett til daglig samvær og samspill med andre barn og voksne på sine premisser og oppleve læring og mestring. Her er det 5 avdelinger i nær tilknytning og samarbeid med hverandre.

Oserød barnehage sin hjemmeside

Rita S Elman
Leder/virksomhetsleder
E-post
Telefon 95 00 64 70