Felles retningslinjer for bruk av digitale verktøy/ IKT i Færderbarnehagene

Dette er felles retningslinjer for Færderbarnehagene. Den enkelte barnehagen kan i tillegg ha egne og strengere retningslinjer.

Disse retningslinjene skal gjennomgås årlig for

 • alle ansatte
 • alle foresatte

Den skal være en del av informasjonen til

 • nye ansatte
 • vikarer
 • besøkende

Studenter forholder seg til Færderbarnehagenes retningslinjer og til høgskolens regelverk. Barnehagene som har studenter setter seg inn i høgskolenes regler for dette.

Bilder/ video tatt i barnehagen

 • Bilder vi tar i barnehagen skal tjene en hensikt. Det er forskjell på de bildene foreldre tar privat av sine barn og de bildene vi tar på den offisielle arenaen som barnehagen er.
 • Bilder skal dokumentere aktiviteter, pedagogiske opplegg og samspill mellom mennesker.
 • Det er bare barnehagens digitale verktøy (foto- eller videokamera, skanner osv) som skal benyttes dersom det ikke er gitt spesiell tillatelse til noe annet.
 • I forhold til FN`S konvensjon om barns rettigheter så er det vårt ansvar å vurdere hvilke bilder vi viser frem og henger opp av barn.
  • Unngå bilder som presenterer barnet på en ufordelaktig måte.
  • Spør barnet om det er greit at vi henger opp bilde av det når barnet er i fokus.
  • Bilder av nakne barn skal ikke forekomme i Færderbarnehagene.
  • Bilder av lettkledde barn bør vi være spesielt vaktsomme med. Slike bilder må vi ha en klar pedagogisk hensikt med og de skal ikke lagres på pc/minnepenn/cd.
 • For å unngå misbruk av bilder som legges ut på nett, skal disse ha lavere oppløsning enn bilder som skal skrives ut.
 • Andre enn barnehagens ansatte og foreldrene i barnehagen skal ikke ta bilder uten tillatelse fra styrer.
 • Bilder tatt i barnehagens/ FAUs regi skal ikke publiseres andre steder enn på barnehagens nettsted (ikke private nettsider, Facebook, etc).
 • Video tatt i barnehagen vil bli slettet etter at den har blitt vist internt eller benyttet av ansatte i forelesnings-/ presentasjons sammenheng.

 

Bruk av digitale verktøy/ IKT i barnehagen

 • Barn bør lære å beherske vanlige funksjoner slik at de selv kan ta digitale verktøy i bruk i henhold til rammeplan.
 • Digitale kamera kan være tilgjengelig for barn slik at det blir naturlig for dem å ta det i bruk.
 • Barnehagen kan bruke internett som en del av sitt pedagogiske arbeid. Internett har avanserte søketjenester og er en nyttig ressurs for læring.
 • Det skal alltid være en voksen sammen med barn når de har tilgang til Internett.
Inger Johanne Røkenes
Rådgiver
E-post
Telefon 95 23 32 05