Er du misfornøyd med tilbudet i barnehagen?

For at det skal være best mulig samarbeid mellom hjem og barnehage bør alle tilbakemeldinger forsøkes løst i nærmeste ledd. Det vil si at tilbakemeldinger gis først til pedagogisk leder på avdelingen. Dersom saken ikke oppleves løst kan foreldre ta kontakt med barnehagens ledelse. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Dersom det gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du fylle ut det digitale skjemaet meldeskjema for bekymring eller klage.  Det er barnehagemyndigheten i Færder kommune som saksbehandler klagen. Kommunen har tilsynsansvar for både private og kommunale barnehager. Kommunens rutiner for oppfølging av bekymringsmeldinger finner du her. (PDF, 418 kB)

Statsforvalter er siste klageinstans.

Meldeskjema for bekymring eller klage

Marion Berg
Rådgiver
E-post
Telefon 99 55 26 67
Inger Johanne Røkenes
Rådgiver
E-post
Telefon 95 23 32 05