Færdermodellen

Færder modellen tar høyde for at barnehager har ulike kompetansebehov. Enkelte barnehager har større utfordringer og behøver tett oppfølging for å komme i gang utvikling og endring av praksis. Andre barnehager har kapasitet til å lede utviklingsarbeid i egen barnehage, men ønsker støtte og faglig påfyll til prosessen. Barnehager organiserer seg også ulikt i gjennomføring av utviklingsarbeid. Færder modellen rommer tiltak til både enkeltstående barnehager og utviklingsverksteder bestående av flere barnehager.

Modell 1 - Tett oppfølging

Tett oppfølging tilbys kun til enkeltbarnehager som har et særlig stort behov for oppfølging i sitt utviklingsarbeid. Barnehagen avtaler og setter av tid til samarbeidet med universitet/høyskole(UH)-sektoren.

Modell 2 - Delingsmodell for utviklingsarbeid

Delingsmodell tilbys barnehager som er i gang eller skal starte utviklingsarbeid via regional ordning. Fagansvarlige (fra det lokale nettverket) for kompetanse avtaler og setter av tid til samarbeid og oppfølging av utviklingsarbeid med UH-sektoren.

Igangsetting og gjennomføring av utviklingsarbeid

Barnehage, utviklingsverksteder og fagansvarlige (fra det lokale nettverket) avklarer med UH sektoren hvordan utviklingsarbeidet skal igangsettes og gjennomføres. Tidsplan for samarbeid, oppfølging og møter skal avtales slik at det er gjennomførbart og passer for begge parter.