Språkplan

En felles overordnet språkplan for alle barnehagene og skolene i Færder kommune skal sikre sammenheng fra lovverk og nasjonale planer, via lokale styringsdokumenter og lokale planer til praksisen i den enkelte barnehage og skole.

Last ned språkplanen (PDF, 22 MB)