Helhetlig plan for oppvekst

Helhetlig plan for oppvekst

Det er et overordnet mål for Færder kommune å etterstrebe at alle barn i Færder tilegner seg en robust grunnmur som trengs for å leve gode liv.  På denne siden kan du holde deg oppdatert på status og få informasjon om dine medvirkningsmuligheter.