Vi trenger dine råd om hvordan det kan bli godt for alle barn å vokse opp i Færder kommune

Ungdommer lager plakat med sine råd om hvordan skolen kan være et trygt sted

Færder kommune ønsker å få til større grad av innbyggermedvirkning og etablerer flere metoder for dette. Vi ønsker et godt system der befolkningens stemme kommer frem til de som skal ta beslutninger i vår kommune. Og at utviklingen av tilbud og tjenester til unge i større grad gjenspeiler de ønsker og behov innbyggerne har.

Folkehelseprosjektet «Mitt Færder» er et utviklingsarbeid for å fremme psykisk helse og trivsel for barn og unge. Vestfold og Telemark er valgt ut som programfylke, og fylkeskommunen er programansvarlig ovenfor Helsedirektoratet.

Visualisering av "Mitt Færder" 

Det er tre hovedsatsinger i "Mitt Færder": 

 1. Barn og foreldres stemme inn i utvikling av tjenester og tilbud til barn og unge,
 2. Etablere systemer/struktur for ungdomsmedvirkning 
 3. Satsing på økt andel barn og unge som frivillige. 

 

Her kan du lese mer om folkehelseprogrammet

Bilde av innbyggerråd, tatt før gjestene komInnbyggerråd

Mitt Færder-prosjektet ble utfordret på å teste ut og etablere det som nå heter «Innbyggerråd». Dette er en metode for å samle inn råd og innspill fra innbyggere knyttet opp til et tema eller en sak.

Tema for rådet kan komme fra kommunens tjenester, barnehager, skoler, eller fra innbyggerne selv. Sammen med de som ønsker innspill og de som ønsker å gi råd planlegger og gjennomfører prosjektet innbyggerråd.

Gjennom å løfte flere stemmer, legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser kommer mange nyttige råd og innspill frem. Prosjektet oppsummerer og gir disse tilbake til de som har ønsket medvirkning i utviklingen av egen tjeneste eller institusjon.

I tillegg til innbyggerrådene har prosjektet knyttet til seg flere unge og foreldre som har ønsket å være aktive over tid.

Disse er delt inn i ulike grupper:

Foreldregruppe «Foreldreproffene»

 • Gir innspill til hjelpetjenester, barnehager og skoler. Foreldregruppen deltar i å arrangere innbyggerråd der flere stemmer kommer frem. 

Ungdomsgruppen «Oppveksthjelpa» 

 • Ungdomsgruppen skal sikre de unges råd og innspill til kommunens tilbud og tjenester. Gruppen har ferdigheter i å fasilitere større møter, for å innhente flere stemmer på ulike tema. Målgruppen er 13- 30 år og er i samarbeid med NAV, forebyggende helsetjenester og tjenesten for rus og psykisk helse.

Ungdomsgruppe på Borgheim ungdomsskole «skoleproffer»

 • Det er opprettet et ungdomsgruppe på Borgheim ungdomsskole, som en pilot. Ungdommene skal gi egne innspill, ha ferdigheter innen fasilitering og være med på å innhente flere stemmer. Ungdomsgruppens tema blir utgangspunkt for foreldrekveldene som arrangeres i samarbeid med FAU på Borgheim. Gruppa er et samarbeide mellom elever, sosiallærer, helsesykepleier og miljøveileder.

Barnevernproffene

 • Barnevernproffene ble opprettet for flere år siden. Gruppen består av unge som gir råd og innspill til egen tjeneste. De deltar blant annet i opplæring av nye ansatte, fosterhjem og tilsynsførere, deltar på fagdager og er med på utforming av planer, maler og rutiner, (barneverntjenestens satsing og ansvar). 

Foreldreproffer i barneverntjenesten

 • Foreldre som gi råd til egen tjeneste, (barneverntjenestens satsing og ansvar).

Spørreundersøkelser

Innbyggerråd

 • Større fasilitert samling, der innbyggere gir råd til ulike tema som kommunen ønsker innspill på. Prosjektleder er ansvarlig for planlegging, samarbeid, gjennomføring og oppsummering av råd.

Innbyggerråd fra barn og unge i Færder kommune:

«Mitt Færder» på sosiale medier

 • For å få informasjon ut til innbyggerne har kommunen valgt å opprette en Facebookside som heter «Mitt Færder», en instagramkonto og en snapchatkonto med samme navn. I disse sosiale mediene vil informasjon deles med innbyggerne. Invitasjoner til innbyggerråd legges ut her, og det er også en kanal for tilbakemeldinger fra befolkningen i Færder.
 • Det er ingen forpliktelser i forhold til deltakelse. Man kan delta en gang, flere ganger, alene eller sammen med en venn.
 • Invitasjoner til innbyggerråd legges ut på kommunens hjemmesider og Facebooksiden «Mitt Færder»,
 • Deltakelse i gruppene som nevnt ovenfor gjøres ved påmelding til prosjektleder Elin Skuggedal.

Har du lyst til å delta eller er nysgjerrig på å få vite mer om dette? 

Ta kontakt med Elin Skuggedal
Tlf.: 91 39 63 52
e-post: elin.skuggedal@faerder.kommune.no
 

Elin Skuggedal
E-post
Telefon +47 91 39 63 52