Digitalt utstyr i Færderskolen

Det benyttes flere typer digitalt utstyr i Færderskolen. Fra høsten 2023 vil alle elever i Færder ha tilgang til en digital enhet. Læringsbrett for 1.-6. trinn og PC for 7.-10. trinn, samt tilgang til ulike typer programmeringsutstyr og andre digitale verktøy. Den digitale enheten ligger i et styringssystem som gir eleven tilgang til pedagogisk programvare, men gir ikke eleven anledning til å laste ned egne apper/programmer.

Det er skolen og lærerne selv som vurderer når det er hensiktsmessig å benytte digitale verktøy eller analoge verktøy, alt for å fremme og berike læringen til det beste for elevene. De digitale enhetene er et supplement i elevenes læring og erstatter ikke andre læringsmetoder. 

Før elevene får utdelt en digital enhet må begge foresatte godkjenne avtale for bruk av digitalt utstyr som de mottar i IST Saksflyt. Teksten er gjengitt under.

Praktisk bruk

 1. Den digitale enheten (iPad/PC) skal alltid være med på skolen ferdig ladet.
 2. Enheten skal brukes til skolerelaterte aktiviteter både på skolen og hjemme. Det er læreren som styrer når enheten skal brukes på skolen.
 3. For iPad: Beskyttelsesdekslet til iPaden skal alltid være på. For PC: Beskyttelsesmappen (sleeve) til PC-en skal alltid være med og skal alltid brukes under transport.
 4. Drikkeflaske må oppbevares separat fra enheten, og flasken skal være tom under transport til og fra skolen.
 5. Enheten er skolens eiendom og den skal ikke tegnes eller settes klistremerker på.
 6. Tap, mangler og feil skal umiddelbart meldes til skolen.

Allerede etablert ordensreglement

Skolens generelle ordensreglement gjelder også for denne låneavtalen.

Administrasjon

 1. Enheten kommer ferdig konfigurert og du kan ikke installere eller avinstallere programmer/apper. Kommunens styringssystem gir brukerstøtte innsikt i hvilke programmer/apper som ligger på den enkelte enheten. Brukerstøtte kan ikke se innholdet i de ulike programmene/appene.
 2. Skolen kan når som helst be om å få tilbake/oppbevare enheten av tekniske eller praktiske årsaker.
 3. Passord for den digitale enheten styres fra skolen og skal være unikt for hver enkelt elev.
 4. På skolen skal enheten være koblet til kommunens trådløse nett. Dette nettverket har begrensinger som gjør at elevene ikke kan besøke nettsteder som utgjør en sikkerhetstrussel eller inneholder støtende og diskriminerende materiale, samt fremmer ekstremisme. Hjemme kobler man gjerne enheten til sitt private nettverk. Her gjelder de begrensninger dere har satt selv, eller som er satt av deres nettleverandør. Vi anbefaler at dere tar kontakt med leverandøren for å få hjelp til å begrense nettverket.
 5. I programmer/apper som krever innlogging med Feidebruker eller Microsoft 365-bruker har kommunen databehandleravtaler med leverandør av programmet/appen. Disse avtalene ivaretar den enkelte brukers personvern etter personvernforordningen (GDPR).

Tap og skade av digital enhet

 1. Du og dine foresatte har ansvar for den digitale enheten og tilbehøret så lenge du er elev i Færderskolen. Enheten er ditt arbeidsverktøy, og dersom den eller tilbehøret blir borte eller ødelegges på grunn av hærverk eller uvøren bruk har dere erstatningsansvar for enheten og tilbehøret. Bevisst skade eller hærverk på digitalt utstyr kan medføre erstatningskrav på inntil kr. 5.000,- i henhold til Skadeerstatningsloven § 1-2 punkt 2. Ofte dekker hjemmets innboforsikring og/eller reiseforsikring reparasjon mot en relativt lav egenandel.
 2. Om en digital enhet mistes eller blir stjålet har brukerstøtte mulighet for å merke den som tapt (da blir den låst og kan ikke brukes) for deretter å spore hvor enheten befinner seg. Sporingen er kun mulig hvis enheten er merket som tapt og dermed låst.
 3. Skade skal meldes skolen via digitalt skadeskjema: Skademelding for digitale enheter i Færderskolen

Slutter på skolen

Når du slutter på en skole i Færder kommune eller skal flytte ut av kommunen, må enheten og utstyret leveres tilbake. Alt som ligger lagret på den vil bli slettet. Du vil også miste tilgangen til skolekontoen i Microsoft 365. Det er derfor viktig at du sørger for å gå gjennom filene dine og lagrer det du vil ta vare på, enten på en passende lagringsenhet eller i en skytjeneste du har tilgang til.

Når eleven går ut av 10.trinn slettes alle filer og kontoer ved skoleårets slutt.