Kommunikasjon med hjemmet

Behov for å kontakte foresatte der og da:

Telefonsamtale hjem:

 • Innled med at «barnet ditt har hatt det vanskelig i dag». Forklar kort situasjonen og hendelsen, men understrek at man må bruke litt mer tid for å ha full oversikt over situasjonen:
  • hvem som var involvert
  • hvilken rolle ditt barn hadde
  • hva skolen har gjort
  • hva skolen skal gjøre videre
  • be foresatte om å ha en samtale med barnet etter skoletid for å få deres versjon
  • be foresatte å ta kontakt med skolen dersom barnet har ett annet perspektiv på saken enn det inntrykket skolen sitter med
 • Vurder behov for ytterligere møte samme dag eller i nær fremtid.

 

Planlegge og gjennomføre samtale med foresatte samme dag:

 • Planlegge samtale med foresatte:
  • Hvem skal planlegge og gjennomføre samtalen? Ledelsen, kontaktlærer, faglærer, sosiallærer, helsesøster, andre?
  • Lag en agenda for møtet.
  • Foreslå/snakk om innhold i handlingsplan som skal lages for de nærmeste ukene.
  • Vurder om eleven bør delta i møtet.
 • Gjennomfør møtet:
  • Ønsk velkommen.
  • Gjennomgå kort bakgrunn for og hensikten med møtet.
  • Lag/gjennomgå handlingsplan for den/de nærmeste uken(e).
  • Bestem når tiltak skal evalueres og hvordan saken skal avsluttes dersom det ikke oppstår flere lignende situasjoner.
  • Informer om at «handlingsplan når utagering og vold har satt seg som et mønster» iverksettes dersom adferden vedvarer.