Krisehåndtering ved personskade

Situasjon

Ansvarlig

Tiltak

Personskade/akutt

Den som er først på stedet

-Yter førstehjelp.

- Tilkaller ambulanse / politi (113/112).

   -Hvem (Nils Olsen).

   -Hva (personskade).

   -Hvor (…. skole).

   -Når (10 minutter siden).

   -Hvordan (Slag i hodet med planke).

- Varsler rektor (ved rektors fravær varsles inspektør).

Videre varsling

Rektor

-Varsle foresatte/pårørende.

Få oversikt over situasjon

Rektor

Innhente opplysninger om hendelsesforløpet fra vitner og/eller den skadelidde.

Følge opp den skadde

Rektor eller eventuelt den rektor bemyndiger til å følge opp (bedriftshelse/kollega/inspektør/tillitsvalgt eller andre).

 

Sørge for dokumentasjon

Rektor

-Avvik

-HMS skjema

-Forsikring

(Andre)