Oppfølging av medelever

Debrifing med klassen

Vurder om klassen eller en gruppe elever trenger debrifing.

 • Aktuelle spørsmål:
  • Hva skjedde? Hva så dere? Hvem var til stede?
  • Hvordan har dere det nå? Hva tenker dere om det som skjedde? Er dere redde/engstelige for noe?
  • Dette gjør skolen nå.
 • Evt. spørsmål om en fremtidig situasjon:
  • Hva kan/bør vi gjøre så ikke dette skjer igjen?
  • Er det noe noen burde gjort annerledes i denne situasjonen?
 • Vurder om enkeltelever trenger ytterligere oppfølging og om foresatte til en eller flere elever skal kontaktes for å orientere om at deres barn kanskje har blitt skremt. Fortell også om skolens håndtering.