Oppfølgingssamtaler med eleven

 • Legg til rette for at man får snakket med eleven i etterkant av hendelsen, og når eleven er i toleransevinduet sitt (ikke lengre i affekt).
 • Spør eleven hvem han/hun ønsker å snakke med om hendelsen.
 • Det kan være klokt at en som ikke var i situasjonen tar samtalen. Dette for å få frem hvordan eleven ser på situasjonen.
 • Det er viktig at du forstår hva som ligger bak det eleven gjorde.
 • Avhengig av alder: tegn eller skriv historien med elevens ord.
 • Vær nysgjerrig og aktiv lyttende (gjenta det eleven sier, bruk elevens ord og si for eksempel «fortell alt fordi jeg gjerne vil vite hvordan dette var for deg».
 • Oppsummer og fortell eleven at du må snakke med foreldrene at det har vært en hendelse på skolen.
 • Spør eleven om hvordan han/hun tror foreldrene vil reagere.
 • Spør eleven om det er noe annet som er vanskelig hjemme eller utenfor skolen.
 • Når eleven er ferdig med fortellingen så trekkes lærer/assistent/fagarbeider inn og historien blir lagt frem i samarbeid med eleven. For eksempel «Per synes det var vanskelig når dette skjedde, da ble Per sint og lei seg. Hvordan kan vi gjøre dette på en måte som gjør at Per ikke blir så sint og slår neste gang, fordi vi kan ikke ha det slik at man slår eller truer noen her på skolen». En annen måte kan være «Per syns det er vanskelig når medelev sier/gjør sånn og da ble Per sint og lei seg. Hvordan kan vi legge til rette for at de ikke kommer i samme situasjon igjen»?
 • Ha fokus på hva som hjalp og elevens gode løsninger.