Utagering og vold – akuttprosedyre

  • Når barn/elever utagerer eller står i fare for å bli utsatt for utagering/vold anbefales det at skolen har etablert et system med tiltakskort/«alarmkort».
  • Disse henges opp ved dør til alle klasserom/elev rom eller gjøres lett tilgjengelig på annen måte slik at barna/elevene kan bistå med å skaffe hjelp til situasjonen.
  • Et eksempel på tiltakskort som kan benyttes:Klikk for stort bilde