FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og uavhengig organ som gir tips og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole.  

Vi kan gi deg informasjon om: 

  • hvordan du kan støtte ditt eget barn på skolen
  • hvordan du samarbeider godt med skolen om ditt barns skolegang
  • hvordan du kan bidra til et godt skolemiljø

Hva gjør FUG?

  • Gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen, på telefon eller mail - og på fug.no
  • Holder gratis foredrag for foreldre, ansatte og skolemyndigheter over hele landet
  • Lager gratis materiell for foreldre og ansatte i skolen.
  • Gir råd til myndighetene i saker som handler om hjem-skole-samarbeid
  • Svarer på høringer i aktuelle skolepolitiske saker

Lurer du på noe? Ta kontakt på mail post@fug.no / telefon 477 99 200 eller se på hjemmesiden vår https://www.fug.no/