SMU (Skolemiljøutvalget)

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, tilsatte, elevene og foreldrene tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har uttalerett i saker som gjelder skolemiljøet (opplæringslova kapittel 9a). Vanlig saksgang kan være at saker fra Elevrådet går til SMU, for deretter å gå til FAU og SU, men også FAU og SU kan melde saker til SMU.