SU (Samarbeidsutvalget).

Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. (Opplæringsloven § 11-1). Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.